Site Rengi

Hangi Alanlarda Devlet Desteği Alınabilir?

27.01.2020
416

Gelişmek ve muasır medeniyetler seviyesi ve üstüne çıkma hedefi bulunan ülkemizde bir çok devlet kurumu değer katacak, geliştirecek ve yükseltecek projelere, fikirlere ve işletmelere destekler sağlamaktadır. Özellikle sanayi odaklı gelişim, teknoloji gelişimi, araştırma ve geliştirme konularında son yıllarda önemli bir farkındalık oluşmuş ve bu alanda büyük destekler verilmektedir. Devlet destekleri konusunda bilgilendirme amaçlı makale hazırlanmıştır.

Hangi Alanlarda Devlet Desteği Alınabilir?

Bir çok devlet kurumu destek, hibe ve teşvik sağlamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tübitak, Kosgeb, Kalkınma Ajansları ve bir çok bakanlık ve kurum bunlara örnek verilebilir. Sürdürülebilir kalkınmanın ve büyümenin temel anahtarı inovatifi fikirlere değer vermek ve bu fikirlerin iş modellerine dönüşerek yüksek katma değer yaratmalarıdır.

Teşvik, hibe ve destek anlamında gerek tüzel yani firmalara veya gerçek kişilere destek verilmektedir. Girişimcilere yönelik özellikle TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından destekler sağlanmaktadır. Firmalar ise yine bir çok kurum vu kuruluş tarafından destek sağlanmaktadır.

İş geliştirme fikrinizin proje desteği alıp alamayacağı, alacaksa hangi kurum ve kuruluştan alması gerektiği, yasal prosedürü, uygulama esasları ve yöntemler çokça sorulan sorulardır. Bu sorulara cevap verirken temel soru hangi alanlarda Devlet Desteği alabilirsiniz? Bazı başlıklar aşağıda listelenmiştir. Bunlar;

  1. Yeni ürün geliştirme (firmanız için, ulusal pazar için ve uluslararası pazar için)
  2. Mevcut ürünlerinizi iyileştirmek
  3. Ar-Ge süreçlerine entegrasyon sağlamak
  4. Ar-Ge potansiyelinizi arttırmak
  5. Üretim süreçlerinizi iyileştirmek
  6. Üretim altyapısı kurmak
  7. İhracat oranlarını arttırmak
  8. İşletmenizi geliştirmek
  9. Yeni pazarlar bulmak
  10. Yeni firma kurmak yani girişimcilik.

Bu başlıklarda temel ayırım Ar-Ge ve diğerleri olabilir. Ar-Ge bilginin teknolojiye dönüştüğü bir süreçtir. Bu süreçle ilgili özellikle TÜBİTAK kurumu tarafından destekler sağlanmaktadır. Yine KOSGEB tarafından Ar-Ge ve İnovasyon başlığı altında destek sağlamaktadır. Ar-ge kapsamında Ansys yazılımını satın alabilir ve projenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca Ansys Eğitim konularında kurs alabilir ve personelinizin gelişimini sağlayabilirsiniz.

Devlet desteklerinde temel amaç firmanızın Ar-Ge yükünü almak ve firmanızı geliştirecek destekler sağlamaktır. Gelişmenin, yükselmenin ve en önemelisi sürdürülebilir bir karlı büyümenin temel anahtarı firmalarınızın profesyonelleşmesi, Ar-Ge süreçlerine entegre olmaları, ve uluslararası pazar kalite seviyesinde ürünler geliştirerek ticarileştirmesidir.

Desteklerden Bazıları;

Tübitak 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Tübitak 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOSGEB Teknoyatırım Destek Programı

Devlet desteklerinde belirli bir yönetmelik ve uygulama esasları bulunmaktadır. Bu süreçler profesyonel bilgi birikimi gerektiren ve tecrübe isteyen süreçlerdir. Bu kapsamda bir çok danışmanlık firması bulunmaktadır. Marasis Proje Danışmanlık olarak devlet destekleri süreçlerinin projelendirilmesi, takibi, planlanması ve raporlanması gibi konularda profesyonel hizmet sağlamaktadır. Ar-Ge projelerinizle ansys eğitim alabilirsiniz. +90 219 599 19 59

Ziyaretçi Yorumları (5)