Site Rengi

Ar-Ge ve İnovasyon

Anasayfa » Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge fikinden ticarileşmeye giden süreç olan ürün geliştirme sürecinin önemli bir metodolojisidir. Teknoloji geliştirmede Ar-Ge nin rolü büyüktür. Ar-Ge firmaların sürdürülebilir olmalarını, rekabetçi olmalarını ve en önemlisi radikal inovasyonun temeli Ar-Ge’dir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi, yani KOSGEB, arge inovasyon destek programı ile firmaların Ar-Ge süreçlerine destek olmakta ve maddi yüklerini almaktadır. KOSGEB fikrin teknolojiye dönüşmesi için arge ve inovasyon projelerini desteklemektedir. Makalede arge inovasyon, inovasyon başvuru formu, proje örnekleri, mevzuat, uygulama esasları ve diğer konularda bilgi bulabilirsiniz.

KOSGEB Ar-ge ve İnovasyon Destek Programı

Kosgeb arge inovasyon Projesi Desteklenecek Proje Giderleri

kosgeb arge inovasyon destek kapsamında bir çok bütçe kalemi KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. Girişimcilerinde başvurabileceği bu projeye girişimcilere özel başlangıç sermayesi desteği 20.000,00TL’dir. Toplam proje limiti 750.000,00TL dir ve bu limitin 300.000,00TL’lik değeri geri ödemelidir.

Desteklenecek olan bütçe kalemleri; kira desteği, makine, teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet desteği, personel gideri desteği, başlangıç sermayesi desteği, sinai ve fikri mülkiyet hakları desteği, proje tanıtımı desteği, seyahat desteği ve test, analiz ve belgelendirme desteği sağlamaktadır. Proje konularıyla ilgili satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli olması halinde ise destek oranına %15 ilave edilir. Genel destek oranı %75’dir.

Ar-Ge ve inovasyon Projesine Nasıl Başvurulur?

KOSBGEB projelerine E-devlet üzerinden firma yetkilisi veya vekaletle danışmanlık firması üzerinden başvuru yapılabilir. Firma bilgileri, proje bilgileri, bütçe kalemleri ve ilgili alanlar doldurularak proje başvurusu tamamlanmış olur. Değerlendirme sürecinde hakem ziyaretleri ve sonrasında kurul kararı ile arge inovasyon destek programı proje destek süreci başlar. Destek sürecinde bütçe kalemleri firma tarafından satın alınır ve KOSGEB görevlileri tarafından yapılan kontrollerden sonra fatura bedeli firmaların resmi hesaplarına yatırılır.

Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanlık Firması

MARSİS Proje, KOSGEB destekleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. MARSİS Proje firmanızın devlet desteklerinden yararlanması için bütün idari ve bürkratik süreçleri takip etmekteyiz. Profesyonel ekibi ve teknik altyapısı ile Kosgeb Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin.